Основні завдання

Проведення бібліотекознавчих наукових досліджень із метою розвитку ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського й мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Збір, науковий аналіз та узагальнення комплексної статистичної інформації про діяльність різних видів освітянських бібліотек та підготовка на їх основі „Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності о та основних заходів мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України” (щорічно).

Розробка концептуальних, нормативно-інструктивних та нормативно-методичних документів для освітянських бібліотек (концепції, стратегії, положення, правила, інструкції, методичні рекомендації, методичні посібники).

Розвиток координації й корпоративної співпраці книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи освітянських бібліотек кращого вітчизняного й світового інноваційного досвіду роботи.

Надання консультативно-методичної допомоги фахівцям різних видів освітянських бібліотек за основними напрямами бібліотечної роботи (експертно-діагностичні виїзди на місця з метою проведення управлінського консультування, групові та індивідуальні консультації, тематичні довідки).

Організація та проведення масових науково-практичних заходів різних рівнів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників освітянських бібліотек: науково-практичних конференцій та семінарів, бібліотечної секції в рамках Всеукраїнських педагогічних читань „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю”, круглих столів, майстер-класів, практикумів, стажувань, шкіл передового досвіду, вебінарів, творчих лабораторій, Днів фахівця, „Бібліотекознавчого лекторію”, засідань Науково-методичної ради з питань удосконалення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, створеної при ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Науково-методичне забезпечення щорічного проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек.

Формування спеціалізованого фонду документів кабінету бібліотекознавства. Організація довідково-пошукового апарату, бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.

Наповнення віртуального інформаційно-бібліографічного ресурсу про видатних бібліотекознавців, бібліографознавців, книгознавців, докуметознавців України та світу.

Забезпечення представництва відділу в мережі Інтернет шляхом ведення на веб-порталі бібліотеки сторінки „Науково-методична діяльність”.

Підготовка пропозицій до проектів документів (у галузі освіти і бібліотечної справи), які готують Міністерство освіти і науки України та Міністерство культури України, УБА.

Участь у роботі міжвідомчої координаційної ради з питань бібліотек і бібліотечної справи, створеної при Міністерстві культури України; професійних заходах, організованих Українською бібліотечною асоціацією, бібліотеками інших систем і відомств.

Співпраця з методичними центрами провідних бібліотек України інших систем та відомств.


4487706127278468.html
4487760034181997.html
    PR.RU™