Розкрити сутність страхування від нещасних випадків

Предыдущая6789101112131415161718192021Следующая

Метою страхування від нещасних випадків є відшкодування збитків завданих життю та здоров’ю ( їх стану працездатності) фізичним особам при виконані службових обов’язків, на виробництві, при находжені в побуті, в дорозі, в туристичній мандрівки, тощо.

Під нещасним випадком розуміється непередбачувана подія, наслідками якої стала смерть (загибель) застрахованої особи або її інвалідність та тимчасова непрацездатність.

Страхування від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форми.

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків поділяється на:

• державне обов'язкове особове страхування;

• обов'язкове особове страхування.

Такий поділ обов'язкового особового страхування від нещасних випадків здійснюється залежно від джерела сплати страхових платежів. Для державного обов'язкового особового страхування джерелом сплати є кошти державного бюджету. Для інших видів обов'язкового особового страхування джерелом сплати є кошти юридичних та фізичних осіб.

Організаційна схема страхування від нещасних випадків може бути двох або трьох елементною. При двох елементній схемі – страхувальник і застрахований одна особа ( характерна при добровільному страхувані).Добровільнівиди страхувань здійснюється на підставі договорів страхування, які розробляють страховики. Правили страхування погоджуються з Уповноваженим органом нагляду за страховою діяльністю.

Державному обов’язковому страхуванню підлягають особи, які займаються ризикованими видами діяльності при роботі в державних установах, організаціях, підприємствах, тощо. Перелік ризикових професій для державного обов’язкового страхування встановлюється законодавче ( нормативно).

Особи, діяльність яких на підприємствах всіх форм власності пов’язана з ризиками підлягають обов’язковому страхуванню. Перелік ризикових професій, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасних випадків визначається як законодавчо так і статутом підприємства або іншими документами. Крім того, обов’язковому страхуванню від нещасних випадків на всьому шляху руху підлягають пасажири усіх видів транспорту.

ак, згідно статті 6 Закону України "Про страхування" визначені такі види обов'язковогоособового страхування від нещасних випадків:

§ особове страхування медичних та фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом СНЩ під час виконання ними службових обов'язків;

§ медичне страхування;

§ страхування спортсменів вищих категорій;

§ особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

§ працівників відомчої та сільської пожежної охорони добровільних пожежних дружин;

§ життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

§ членів екіпажу і авіаційного персоналу.

Страховими ризиками обов'язкового страхування від нещасних випадків як правило є:

§ смерть (загибель) застрахованого під час виконання службових обов'язків;

§ втрата працездатності внаслідок травми, поранення;

§ встановлення інвалідності, отриманої внаслідок виконання службових обов'язків.

Розміри тарифів та страхової суми при обов’язкових видах страхування визначається державними органами.


4487793194111594.html
4487870488062012.html
    PR.RU™