Адмін. юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні.

Адмін юстиція - це сист. правових засобів і механізмів, які дозволяють фізичним та юридичним особам у судовому порядку оспорювати рішення, дії чи бездіяльність представників влади і захищати свої права, свободи та інтереси.

Призначенням адмін юстиції є розв'язання правових конфліктів (публічно-правових спорів), які виникають між фізичними та юридичними особами, з одного боку, і представниками влади - з другого внаслідок здійснення останніми управлінських функцій. У зв'язку з цим адмін юстиція передбачає запровадження таких процедур, які забезпечують рівність учасників спору в судовому процесі.

Адмін юстиція функціонує у процесуальній формі, яка, незважаючи на низку особливостей, хар-р для різних країн, у цілому відповідає моделі загального судового процесу.

Залежно від виду органів, що вирішують публічно-правові спори, та процесуальної форми їх розв'язання вирізняють чотири моделі адмін юстиції.

Перша, так звана адмін., або французька, модель, передбачає, що законність, обґрунтованість та доцільність прийняття і виконання актів управ-ня перевіряють адмінсуди, які підтримують багатоаспектні, органічні зв'язки з апаратом управ-ня.

Інша, адмін.-судова, або німецька, модель, хар-ться тим, що публічно-правові спори вирішують спеціалізовані адмінсуди, які становлять єдину сист і незалежні у здійсненні правосуддя від адміністрації та функціонуючих у країні інших судових установ.

Перша і друга моделі хар-ться тим, що судовий розгляд відбувається відповідно до спеціальних процесуальних правил, придатних для розв'язання конфліктів, що виникають з відносин між представниками влади і підвладними їм суб'єктами.

Квазісудова, або англосаксонська, модель адмін юстиції хар-ться утворенням спеціальних трибуналів, які репрезентують викон. владу і підконтрольні судам загальної юрисдикції. Такі трибунали вирішують публічно-правові спори за правилами, максимально наближеними до судових процедур.

Остання, так звана загальносудова, модель передбачає, що скарги на дії, бездіяльність, рішення органів управ-ня вирішують загальні суди, використовуючи при цьому правила, розміщені в цивільному процесуальному законі. Така модель донедавна існувала в Україні й існує у деяких країнах нині (Білорусь, Російська Федерація).

На підставі викладеного адміністративну юстицію можна визначити як особливий процесуальний порядок розв'язання публічно-правових спорів, який здійснюється спеціалізованими адмін судами, квазісудовими органами або загальними судами з метою захисту прав, свобод і інтересів фізичних та юрид. осіб від зловживань з боку представників влади, уповноважених на виконання управлінських функцій.


4489065299854569.html
4489157646833610.html
    PR.RU™