Рада СБ ЖДУ


Студентські братства та

факультативи інститутів

(СБ 8 факультетів та інститутів)

Рада голів комітетів

- Навчально-науковий

- Культурно масовий

- Соціально-побутовий

- Інформаційний

- Фінансовий

- Міжнародний


Цілі та завдання СБ:

- Захист прав та інтересів студентів;

- Сприяння навчальній, творчій та науковій діяльності студентів;

- Створення відповідних умов для проживання в гуртожитку та відпочинку студентів;

- Участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами України та за кордоном;

- Забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам.

Плани і перспективи:

- Апробація та реалізація на постійній основі курсу адаптаційних тренінгів для першокурсників;

- Психологічний відбір та тренінгів курс на виявлення та розвиток лідерських якостей і формування кадрового резерву СБ;

- Розвиток міжнародної співпраці та поглиблення співпраці з вагомими міжнародними партнерами.

  1. Завдання та обов’язки комітетів СБ:

Навчально-науковий комітет:

- Забезпечує контроль відвідування занять студентами та дотримання ними навчальної дисципліни;

- Вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо зміни навчальних програм та підвищення ефективності навчального процесу;

- Забезпечує постійну співпрацю зі студентами, аспірантами та викладачами, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю;

- Організовує роботу наукових товариств і клубів;

- Співпрацює з науковими товариствами та студентами, що займаються дослідницькою діяльність;

- Організація роботи зі студентами, які не проявляють бажання до навчання.

Культурно-масовий комітет:

- Проводить заходи з метою заохочення студентів до участь у культурно-масовій та виховній роботі;

- Приймає активну участь у організації загально-університетських заходів культурно-масового характеру;

- Має право отримувати матеріальну допомогу від університету на проведення різноманітних заходів;

- Вносить свої пропозиції до керівництва щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртів чи клубів при університеті;

- Співпрацює з іншими молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи;

- Організація конференцій, круглих столів на рівні університету, факультету;

- Організовує подорожі та екскурсії;

- Організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі з відомими людьми;

- Організація та участь у спортивних змаганнях;- Пропаганда здорового способу життя.

Соціально-побутовий:

- Проводить заходи щодо поліпшення побуту студентів в університеті та гуртожитках;

- Співпраця з радами гуртожитків щодо вирішення проблем студентів;

- Організовує добровільні господарські роботи, спрямовані на благоустрій університету;

- Пошук роботи та тимчасового підробітку для студентів;

- Бере участь у розподілі місць для студентів у гуртожитках контроль над процесом виселення студентів з гуртожитку;

- Проведення конференцій, круглих столів соціально-побутового характеру;

- Збір та робота зі зверненнями студентів щодо порушення їх прав і свобод.

Інформаційний:

- Створення та підтримання власного студентського сайту;

- Має право роздруковувати необхідні для роботи матеріали у видавничо-поліграфічному центрі з погодженням проректора з виховної роботи;

- Поширення інформації про діяльність студентського самоврядування серед студентів;

- Підготовка та поширення статей, сюжетів, репортажів про діяльність РСБУ на радіо, в газеті «Універсум» та інших джерелах;

- Розробка та виготовлення рекламного матеріалу.

Фінансовий:

- Збір коштів на потреби університету та факультету;

- Розподіл коштів на потреби університету та факультету з погодження Голови СБ факультету;

- Ведення фінансової звітності.

Міжнародний:

- Підтримує зв’язок з університетами України та за її межами;

- Сприяє міжнародному обміну студентами Університету;

- Сприяє працевлаштуванню студентів за межами нашої держави;

- Організовує різноманітні конференції, круглі столи, що стосуються співпраці з іншими університетами країни та за її межами.

Останні проекти СБ:

  1. Формування толерантності до представників етнічних груп населення.

- Тренінгова програма.

- Дискусійний клуб.

- Соціально-інтерактивний театр.

  1. Телефон довіри.

- Курс підготовки консультантів + робота служби консультування «Телефон довіри».

- Навчальний курс підготовки консультантів, організація роботи служби термінового телефонного соціально-психологічного консультування, в том числі і в питаннях обмеження прав і свобод студентів.  1. Школа гендерної рівності.

- Навчальна програма (курс тренінгів, семінарів, розробка та захист проектів)

- Розвиток практичних правозахисних знань та навичок в сфері відповідального батьківства, подолання проблем гендерної дискримінації в сфері працевлаштування, в ЗМІ і т. д.

  1. Школа молодої сім’ї.

- Курс тренінгів, семінарів, дискусійних відео клубів.

- Розвиток практичних правозахисних знань та навичок в сфері відповідального батьківства, подолання проблем гендерної дискримінації.

  1. 4. Щороку проводяться вибори на посаду голови СБ університету, та факультетів.

Орієнтований час проведення цьогорічних виборів – березень – квітень.

Вибори проводяться на демократичних засадах.

У визначений термін всі бажаючі зайняти посаду Голови СБ університету та по кожному факультету окрему подають необхідні документи: заяву на посаду Голови СБ, автобіографію та програму дій. Після цього оприлюднюється інформація про кандидатів та визначається дата голосування.

Голосування проходить у відкритій формі, «методом бюлетнів». Перемагає той кандидат, який набрав відносну більшість голосів.

Голосують студенти факультетів (з кожної академічної групи по декілька осіб).

Підрахунок голосів проводить лічильна комісія (ректорат та студенти).

Що стосується СБ саме факультету, то Голова братства формує свою команду. Туди входять студенти з активною життєвою позицією, які хочуть щось змінювати та вирішувати.

Зразок заяви кандидата:

Голові ради Студентського братства ЖДУ імені Івана Франка

Юлії Ігорівні Покотило

Кандидата на посаду Голови Студентського братства соціально-психологічного факультету

(студента 21групи)

Кравчука Сергія Олександровича

Заява

Прошу зареєструвати мене для участі у звітно-виборній конференції Студентського братства ЖДУ імені Івана Франка в 2013 р. кандидатом на посаду Голови Студентського братства соціально-психологічного факультету.

Підтверджую подання, окрім заяви, необхідного пакета документів, зокрема:

1. Програма кандидата на посаду Голови Студбратства СПФ.

2. Автобіографія кандидата на посаду Голови Студбратства СПФ.

Для технічної необхідності інформування та комунікації надаю свої контактні дані: моб.тел.0979434993, e-mail: s_kravchuk@email.ua.

Надаю згоду на опрацювання та оприлюднення, обробку та використання персональних даних відповідно до правовідносин, які виникли з набранням чинності Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності до чинного законодавства.

Дата Підпис

  1. Нас будуть цікавити всі студенти факультету. В голосуванні прийматимуть участь представники кожної академічної групи факультету, яких обере група.

6. Нас цікавитиме стать, курс (так як студенти випускних курсів, переважно, ставляться байдуже до виборів), проживання, вік.


4490559445114416.html
4490585791478032.html
    PR.RU™